FI
Varaus puhelinnumero:
+358 94 245 1499

Kirjaudu sisään:

Sulje

Käyttöehdot

   I.        YLEISET SÄÄNNÖKSET

 

Tämä on kuvaus jononhallinnan tietojärjestelmän käytöstä niille ajoneuvoille ja kuljettajille, jotka aikovat ylittää Suomen ja Venäjän välisen valtakunnan rajan Vaalimaan rajanylityspaikan kautta. Kuvaus ja määritelmä liittyvät jonottamiseen ja sen hallintaan rajatarkastuksen yhteydessä ko. raja-asemalla (EVPA)

Palvelun käyttö on pakollista raskaalle liikenteelle siten, että kaikilta tähän ajoneuvoluokkaan kuuluvilta ajoneuvoilta vaaditaan ennakkovaraus EVPA-palvelusta.

Muihin ajoneuvoluokkiin kuuluvilta ajoneuvoilta ei vaadita ennakkovarausta.

EVPA rajanylityksen ajanvarauspalvelun käyttö on maksutonta poislukien mahdolliset tele- tai muut yhteyskulut.

Käytetty termistö:

Varaus tarkoittaa paikkaa sähköisessä jonossa tarkoituksena ylittää Suomen ja Venäjän välinen raja Vaalimaan raja-asemalla,

Etuoikeutettu ajoneuvo on sellainen ajoneuvo tai kuorma, joka Tullin määrittelyjen mukaisesti voi ohittaa muut odottavat ajoneuvot.

Odotusalue (raskaan liikenteen pysäköintialue) on erikseen määritelty ja merkitty alue Vaalimaan rajanylityspaikassa.

Jonolla tarkoitetaan kolmea erilaista tilannetta liittyen ajanvaraukseen.  Järjestelmässä voi olla (1) ennakkoon varauksen tehneiden ajoneuvojen jono, (2) ns.  juokseva jono eli paikan päältä varauksen tehneiden ajoneuvojen muodostama jono sekä (3) etuoikeuttujen ajoneuvojen muodostama jono.

EVPA-Palvelulla tarkoitetaan ennakkovarauksen tekemistä jotain käyttölittymää käyttäen jononhallinnan tietojärjestelmään

 

   II.        EVPA-PALVELUT

EVPA-palvelua voi käyttää seuraavien kanavien avulla:

1)   EVPA verkkosivuston avulla,

2)   Puhelinpalvelun avulla

3)   Itsepalveluterminaalin avulla, tai

4)   Raja-asemalla olevan GoSwiftin henkiöstön avulla

 

EVPA:n verkkosivut www.evpa.fi ja www.jonottamattarajalle.fi sisältävät tiedot vapaina olevista rajanylityksen ajankohdista rajanylityspaikoilla samoin kuin rajanylitystä odottavien ajoneuvojen jonoista.

EVPA:n verkkosivujen käyttäjä varaa vapaana olevan rajanylityksen ajankohdan ja syöttää tarvittavat tiedot varausjärjestelmään. Ajanvaraus vahvistetaan jos kyseisellä ajoneuvolla ei ole aiempaa voimassa olevaa varausta rajanylitykseen.

Kun ajoneuvo saapuu odotusalueelle varattuna ajankohtana, EVPA kirjaa ajoneuvon rajanylitykseen ja kutsuu sen näyttötaulujen avulla rajanylityspaikalle.

EVPA kirjaa myös ajoneuvot, jotka eivät ole varanneet aikaa rajanylitykseen näiden saapuessa odotusalueelle. Ne odottavat juoksevassa  jonossa kunnes ne kutsutaan näyttötaulujen avulla rajanylityspaikalle.

Juoksevaan jonoon ilmottautuminen tapahtuu käyttämällä GoSwiftin Vaalimaan raja-asemalla olevan henkilöstön palveluita.

EVPA tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden rekisteröityä EVPA:n toistuvaiskäyttäjäksi. Rekisteröity käyttäjä voi myös lähettää palautetta ja viestejä palvelun tuottajalle.III. EVPA:N KÄYTTÖ

EVPA verkkosivujen käyttäjä, joka haluaa varata rajanylityksen ajankohdan valitsee vapaana olevan ajankohdan ja määrittelee rajan ylittävän ajoneuvon ajoneuvoluokan:

A.    moottoripyörät

B.    henkilöautot

C.    kuorma-autot

D.   linja-autot

Kuten kohdassa ”Yleiset säännökset” on mainittu, ennakkovarauksen tekeminen ei edellytetä muilta ajoneuvoluokilta kuin C, kuorma-autot.

Käyttäjä antaa myös ajoneuvon rekisterinumeron ja kuljettajan koko nimen (etunimi ja sukunimi). EVPA verkkosivusto vahvistaa varauksen, antaa varausnumeron ja määrittelee ajan, jolloin ajoneuvon tulee saapua odotusalueelle. Ajoneuvolla voi olla jonossa ainoastaan yksi varaus.

Rekisteröitymällä yrityskäyttäjäksi käyttäjä voi hyödyntää varauksen tekemisen yhteydessä sitä tietoa, jota hän on rekisteröitymisen yhteydessä syöttänyt EVPA:aan. Sellaista yrityskohtaista tietoa on: yrityksen nimi, yrityksen y-tunnus, kuljettajien nimet sekä ajoneuvojen rekisterinumerot.

Varausta voidaan muuttaa enintään kolme kertaa, mutta ei kuitenkaan alle 3 tunnin sisällä valitusta ajasta. Varauksen muuttamiseksi käyttäjä antaa varausnumeron, kuljettajan henkilötiedot ja ajoneuvon rekisteritunnuksen.

Ajoneuvoluokka C:n osalta rekisteröimätön käyttäjä voi muuttaa rajanylitysaikaa ja kuljettajan henkilötietoja.

Käyttäjä voi peruuttaa varauksen antamalla varausnumeron, kuljettajan henkilötiedot ja ajoneuvon rekisteritunnuksen.

Varaus peruutetaan mikäli ajoneuvo ei saavu odotusalueelle varattuna aikana.

Ajoneuvo ajetaan rajanylitysalueelle ja sen liikkumista ohjataan liikennemerkein ja muiden opastelaitteiden avulla odotusalueelle ja odutusalueella.

Kun ajoneuvo saapuu odotusalueelle, se pysähtyy liikennevaloissa ja sen rekisteritunnus luetaan optisten laitteiden avulla. Jos rekisteritunnuksen luku epäonnistuu, kuljettaja ohjataan ajamaan odotusalueen juoksevan jonon -osaan, minkä jälkeen kuljettajan tulee mennä Jononhallinnan palveluntuottajan toimistoon kirjaamaan ajoneuvon Itsepalveluterminaalia käyttäen  tai asioimalla siellä olevan  henkilöstön kanssa.

 Jos ajoneuvo saapuu yli 10 minuuttia varatun ajan jälkeen, varaus peruutetaan ja ajoneuvo ohjataan juoksevaan jonoon. Jos ajoneuvo saapuu ajallaan, sen rekisteritunnus skannataan ja ajoneuvo pääsee odotusalueelle.

Jos ajoneuvo ei ole kirjautunut ennalta rajanylitykseen, sen rekisteritunnus luetaan  odotusalueelle saapumisen yhteydessä ja ajoneuvo ohjataan odotusalueen juoksevan jonon osaan.

Myös ajanvarauksen tehneet, etuoikeutettujen ajoneuvojen rekisteritunnukset luetaan niiden saapuessa odotusalueelle ja ne ohjataan mahdollisimman pian rajanylityspisteelle. Mikäli ennakkovarausta ei ole tehty, myös nämä ajoneuvot ohjataan odotusalueen juoksevan jonon –osioon.

Rajanylitysprosessi riippuu lukuisista tekijöistä, minkä vuoksi kutsu rajanylityspisteelle voi tulla varatun ajan jälkeen. Ennakkoon varattu aika ei ole tae pääsystä viranomaistarkastukseen varattuna aikana. Viranomaistarkastuksen ajankohtan hetki määräytyy hetkittäisen liikennetilanteen, viranomaistoiminnan sekä muun kuin Suomen valtion viranomaistoiminnan johdosta.

Kun ajoneuvo kutsutaan rajanylityspisteelle, se ohjataan odotusalueen ulosajoon, missä sen rekisteritunnus luetaan. IV. EVPA:N KÄYTTÄJÄT

 

Evpa:n käyttäjät voivat olla joko rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä käyttäjiä. Käyttäjät voivat olla myös rekisteröityä yrityskäyttäjiksi.

Rekisteröidyt käyttäjät ovat luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka ovat täyttäneet sähköisen kaavakkeen EVPA:n verkkosivuilla ja ovat siten tehneet sopimuksen EVPA:n palveluista.

Yrityskäyttäjät ovat oikeushenkilöitä, jotka ovat täyttäneet sähköisen kaavakkeen EVPAn verkkosivuilla ja ovat siinä yhteydessä syöttäneet yritystään koskevaa tietoa EVPA järjestelmään.  Tätä tietoa hyväksikäyttäen yrityskäyttäjät voivat tehdä, seurata varausten tilannetta sekä päivittää tehtyjä varauksia. Yrityksen valtuuttama henkilö voi tehdä varauksia yrityksen puolesta.

Rekisteröimättömät käyttäjät ovat luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka käyttävät EVPA:n palveluita mutta eivät ole tehneet EVPA:n palvelusopimusta.

Miten se toimii?

Tavaraliikenne (pakollinen palvelu):

 • Ennakkovaraus
  Mahdollistaa ajan varaamisen rajanylitykseen tiettynä päivänä ja tuntin.
 • Etuajo-oikeus
  Etuajo-oikeus täytyy todistaa tullissa.
 • Jono
  Voit ilmoittautua jonoon Vaalimaan tavaraliikenteen odotusalueella.

 

Varausvaihtoehdot ovat:

 • Internet Tee varaus.
 • Itsepalvelupääte - Kotkan satama, Haminan satama, Vaalimaa tavaraliikenteen odotusalue.
 •