FI
Varaus puhelinnumero:
+358 94 245 1499

Kirjaudu sisään:

Sulje

Uutisarkisto

Rajanliikenteen ennakkovarausjärjestelmän kokeiluhanke Vaalimaan rajanylityspaikalla jatkuu


29.04.2015

Kaakkois-Suomen ELY-keskus hyväksyi tavaraliikenteelle suunnatun rajaliikenteen ennakkovarauspalvelun kokeiluhankkeen ensimmäisen jakson ja päätti jatkaa hanketta sopimuksessa olevalla optiovuodella.


Vaalimaan kautta Suomesta Venäjälle suuntautuvalle tavaraliikenteelle pakollinen kokeiluhanke käynnistettiin neljä kuukautta sitten, 15. joulukuuta 2014. Hankkeen tarkoituksena on optimoida rajanylityspaikalle saapuvaa tavaraliikennettä ja tasoittaa ruuhkahuippuja. Pitkän aikavälin tavoite on liikenneturvallisuuden parantaminen hallitsemalla liikennevirtaa. 


Hankkeen ensimmäisen jakson jälkeen ELY-keskuksen teettämät tutkimukset osoittavat seuraavaa:

 •  
 • Tavaraliikenteen kuljettajille tehtyjen kyselyjen mukaan suurin osa heistä pitää ennakkovarauspalvelua hyödyllisenä. 80 % kuljettajista haluaa jatkossakin käyttää ennakkovarauspalvelua.
 •  
 • Goswiftin palvelu on osoittautunut hyväksi tiedonvaihtokanavaksi Tullin, Goswiftin henkilöstön ja rekkakuskien välillä. Esimerkiksi Tulli pystyy tiedottamaan Goswiftin henkilöstön kautta rekkakuskeille poikkeustilanteista.
 •  
 • Vaalimaalle rakennettavan 450-paikkaisen rekkaparkin liikenteenohjausjärjestelmäksi on suunniteltu ennakkovarausjärjestelmää. Rekkaparkki on osa E18 moottoritiehanketta.
 •  
 • Nykyinen palvelu säilyy kokeiluhankkeena huhtikuuhun 2016.


Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen projektipäällikkö Jyrki Järvinen pitää hanketta onnistuneena ja kannattaa sen jatkamista vuodella: " Ennakkovarauspalvelussa on monia hyötyjä. Se mahdollistaa kuljettajille paremman ajankäytön suunnittelun mm. työ- ja lepoajoissa, kun kuljettajat voivat luottaa siihen että pääsevät rajanylitykseen varaamallaan ajalla. Viimeaikojen hiljentyneen liikenteen takia emme ole vielä päässeet näkemään kaikkia hyötyjä joita ennakkovarauspalvelu pystyy tarjoamaan". 


Goswiftin kehittämä rajaliikenteen ennakkovarauspalvelu on ollut käytössä monissa Baltian maiden, Venäjän ja Valko-Venäjän rajanylityspaikoissa jo vuodesta 2011. Nykyään Palvelu on käytössä yhdeksällä rajanylityspaikalla, joista viisi on Liettuassa ja kolme Virossa.

 
Vaalimaan rajanylityspaikan tavaraliikenteen ennakovarauspalvelu jatkuu – henkilöliikenteen osalta ajanvarauskokeilusta luovutaan


4.02.2015

Vaalimaan rajanylityspaikan Venäjälle suuntautuvan tavaraliikenteen pakollinen ennakkovarauspalvelu www.evpa.fi otettiin käyttöön 15.12.2014.  Henkilöliikenteelle vapaaehtoinen palvelu avautui virallisesti 19.1.2015.


Henkilöliikenteen rajanylityksen ennakkovarauspalvelukokeilusta päätettiin luopua, koska henkilöliikenne Vaalimaan rajanylityspaikalla on ollut odotettua hiljaisempaa. Jonoja ei ole, eikä ole lähiaikoina odotettavissakaan. Kokeiluvaiheen aikana pyrittiin keräämään kokemuksia, kuinka järjestelmällä voitaisiin tarjota autoilijoille parempaa palvelua rajanylitykseen heidän itsensä toivomana ajankohtana.


Hankkeen hyödyllisyyteen uskotaan pitkällä aikavälillä. Koska vapaaehtoisia varauksia tehtiin odotettua vähemmän Suomesta Venäjälle, ei kokeilusta saatu kerättyä vielä tarpeeksi kokemuksia. Kehitykseen vaikutti osaltaan myös paineen vähentyminen Suomen ja Venäjän välisissä rajanylityksissä. Laitteet jäävät Vaalimaalla paikoilleen ja palvelun suunnittelutyö jatkuu.


“Tavoitteemme oli tarjota henkilöliikenteen rajanylitykselle ennakkovarauspalvelu, joka edesauttaa, nopeuttaa ja tekee rajanylityksestä entistä helpomman. Positiivisista lähtökohdista huolimatta palvelu koettiin myös byrokraattiseksi, mikä on ymmärrettävää, kun liikenne on sujuvaa eikä jonoja ole,” kertoo projektipäällikkö Jyrki Järvinen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.


“Palvelua ei kuitenkaan unohdeta, vaan siihen palataan kun jonoja alkaa tulevaisuudessa jälleen muodostumaan ja ennakkovarauksella saavutetaan todellista ajansäästöä ja hyötyjä autoilijoille,” Järvinen tarkentaa.


Tavaraliikenteen osalta pakollinen ennakkovarauspalvelu Vaalimaalla jatkuu ja se on otettu ammattikuljettajien keskuudessa myönteisesti vastaan.


Osa Suomen älyliikenteen strategiaa


Rajaliikenteen ennakkovarauspalvelu on osa Suomen älyliikenteen strategiaa. Palvelun tilaaja on Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja tietokannan omistaa Liikennevirasto. Palvelun tarjoajana toimii GoSwift. Näiden lisäksi hankkeessa ovat mukana Tulli, rajavartiolaitos sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Hankkeen edistämisessä tehdään yhteistyötä myös Venäjän rajaviranomaisten kanssa.

Miten se toimii?

Tavaraliikenne (pakollinen palvelu):

 • Ennakkovaraus
  Mahdollistaa ajan varaamisen rajanylitykseen tiettynä päivänä ja tuntin.
 • Etuajo-oikeus
  Etuajo-oikeus täytyy todistaa tullissa.
 • Jono
  Voit ilmoittautua jonoon Vaalimaan tavaraliikenteen odotusalueella.

 

Varausvaihtoehdot ovat:

 • Internet Tee varaus.
 • Itsepalvelupääte - Kotkan satama, Haminan satama, Vaalimaa tavaraliikenteen odotusalue.
 •